ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışma Alanlarımız

Hukuki Danışmanlık olarak hizmet verdiğimizi çalışma alanlarımız...

Aile Hukuku

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile,toplum için büyük önem taşımaktadır.Aile içindeki eylem ve davranışlar toplum içindeki durumlar ile birebir bağlantılı olup toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürülebilmesi için aile içi ilişkiler son derece önemlidir.Bir toplumun geleceği öncelikle aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlı olarak sürdürülebilir hale gelmektedir.
İletişim Devamını Oku
Aile Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku geniş bir alana sahip olup gayrimenkul dava türleri olarak geçen taşınmazlara ait davaların birçok alt alanı bulunmaktadır. Gayrimenkul davaları eşya hukukunun bir alt dalıdır.Arsa,ev,apartman,daire gibi taşınmazlar ile ilgili davalara bakılmaktadır.Gayrimenkul hukuku genel anlamda gayrimenkuller ile ilgili hukuka aykırı olan durumların düzeltilmesi amaçlanmaktadır.
İletişim Devamını Oku
Gayrimenkul Hukuku

Miras Hukuku

Mutlu Hukuk Bürosu,miras hukukunun bütün aşamalarına ilişkin olarak müvekkillerine gerek danışmanlık hizmeti gerekse dava takibi konusunda hizmet sağlamaktadır.Miras hukuku alanındaki hizmetlerimiz,miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların duruma en uygun hale getirilmesinin haricinde uyuşmazlık doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır.
İletişim Devamını Oku
Miras Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temel iki konusu ceza ve suçlardır.Bireysel çıkarları koruma gereği,toplumsal düzeni sağlama,devlet tarafından belirlenen davranışları yapma ve bunlardan istenmeyenlerden kaçınma konusunda bireylere emirler vermeye ve verilen emirlere uymayanlar için yaptırımlar öngörmeye yönelmiştir.Ceza hukuku da belirlenen yasalar ile emirleri ve yaptırımları inceleyen hukuk alanıdır.
İletişim Devamını Oku
Ceza Hukuku

Medeni Hukuk

Kişilerin birbiriyle olan ve ya belirli ölçülerde kişilerle devletin dolaylı ya da doğrudan özel ilişkilerinin kamu hukuku dışında kalan hukuk dalına medeni hukuk adı verilmektedir.Medeni hukuk,özel hukuk denilince akla gelmektedir.Temeli ise 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 2002 tarihli 4721 sayılı Medeni Hukuk’tur.
İletişim Devamını Oku
Medeni Hukuk

İcra ve İflas Hukuku

Mutlu Hukuk Bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında uzman ekibimiz,alacakları tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı duyan şirketlerin,bankaların veya bireylerin uluslararası kanunlarla korunan alacakları da dahil olmak üzere alacakların icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava işlemlerini gerçekleştirme amacıyla faaliyet göstermekteyiz.
İletişim Devamını Oku
İcra ve İflas Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk alanına verilen addır.İdarenin tüm işlem ve eylemlerinin hukuki denetime tabi tutulması ve hukuka uygun olması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur.İdare,hukuk devletinin gereği olarak,tesis ettiği idari işlemlerde ve tüm eylemlerinde kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.
İletişim Devamını Oku
İdare ve Vergi Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Devlet,işçi ve işveren arasındaki ilişkileri inceleyen,düzenleyen ve sonuca bağlayan kamu ve özel hukuku dalı iş hukuku olarak tanımlanmaktadır.
İletişim Devamını Oku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arabuluculuk

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır.Arabuluculuk,taraflar arasında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlığı bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturulan bir süreçtir.Uyuşmazlığın mahkeme dışı,kesin ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.
İletişim Devamını Oku
Arabuluculuk

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön