Arabuluculuk
Arabuluculuk

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Arabuluculuk, taraflar arasında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlığı bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturulan bir süreçtir.Uyuşmazlığın mahkeme dışı,kesin ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.

“Zorunlu arabuluculuk” ve “İhtiyari arabuluculuk” olarak iki ayrılmaktadır.

Zorunlu Arabuluculuk: Dava açmadan önce bazı uyuşmazlıklar için arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.Zorunlu arabulucuğa tabi uyuşmazlıklarda arabuluculuk süreci yargılamanın dava şartı olup aksi yönde hareket eden ilgililerin davası dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecektir.Zorunlu arabuluculuk kapsamına iş davalarına konu alan bazı talepler (ihbar tazminatı,kıdem tazminatı,fazla mesai ücreti,maaşlar vb) ile bir kısım ticari uyuşmazlıklar girmektedir.

İhtiyari Arabuluculuk:Tarafların bir arabuluculuğa gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın hızlı ve etkin çözümü için dava açmadan önce arabuluculuğu tercih etmesidir.Üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığında taraflar ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurubilirler.

Arabuluculuk;ilişkileri korur,düşük maliyetlidir,hızlı çözüm sağlar,taraf iradeleri üstün ve gizli yürütülür.

Mutlu Hukuk Bürosu, alternatif çözüm yollarının daha fazla yer alması gerektiğini düşünerek arabuluculuk konusunda uzman avukatlar ile hukuki hizmet vermektedir.

Mutlu Hukuk Bürosu olarak arabuluculuk alanında verdiğimiz hizmetler;

  • Alım satım sözleşmeleri
  • Kredi sözleşmeleri
  • Eser sözleşmeleri
  • Tüketici uyuşmazlıkları
  • İşçi alacakları
  • Kira uyuşmazlıkları
  • Marka-patent uyuşmazlıkları
  • Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları
  • TCK kapsamında şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlar
  • Boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları

Arabuluculuk ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön