Aile Hukuku
Aile Hukuku

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile,toplum için büyük önem taşımaktadır.Aile içindeki eylem ve davranışlar toplumun gelişmişlik düzeyi ile birebir bağlantılı olup toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürülebilmesi için aile içi ilişkiler son derece önem arzetmektedir.Bir toplumun geleceğinin doğru bir şekilde inşaası ancak aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlı olarak sürdürülebilir hale gelecektir.

Genel olarak her türlü konu ve alanda özel ve ayrıntılı kollara ayrılan hukuk,toplum içerisindeki düzeni sağlamaktadır.Aile içi ilişkileri düzene sokan ve süreç dahilinde bulunan hukuk kurallarını da dikkate alan hukuk dalına aile hukuku adı verilmektedir.

Aile hukukunun özgülendiği amaç, aile içi ilişkilerin kamu düzeni dikkate alınarak düzenlenmesidir.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamıdan aile hukuku çeşit alt konuları incelenmektedir.Aile hukukunun başlıca konuları;

Evlenme,

Boşanma koşulları ve sonuçları,

Nişanlanma,

Evlat edinme,

Mal rejimi,

Aile konutu,

Soybağı,

Velayet,

Çocuğun nafaka hakkı,

Yasal danışmanlık,

Kayyımlık gibi alt konuları incelenmektedir.

Aile Hukuku Neden Olmalı?

Türk Medeni Kanuna göre düzenlenmiş olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları gidermek Aile Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.Aile bireylerinin birbirlerine olan tutumlarını belirlemede ve her bireyin kendi sorumluluklarının bilincinde olması aile hukukuna ilişkin normlar ile sağlanmaktadır.

Boşanma sebebi her ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılması zorunludur.Ayrıca Aile Mahkemlerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri de Aile Mahkemesi sıfatı ile ayrılık ve boşanma davalarına bakmakta görevlidirler.

Biz Neler Yapıyoruz?

Mutlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimiz doğrultusunda

Çekişmeli Boşanma Davaları,

Anlaşmalı Boşanma Davaları,

Anlaşmalı Boşanma Protokolü,

Nafaka Ve Tazminat Talepleri,

Evlilik İptali Davaları,

Evlilik Sözleşmesi Ve Mal Rejimi,

Velayetin Değiştirilmesi,

Babalık Davası gibi aile hukukunu ele alan bütün konularda hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön