İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Devlet,işçi ve işveren arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalına iş hukuku olarak tanımlanmaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde devlet,ekonomik ve kişisel bakımdan güçsüz ve bağımlı konumda bulunan işçileri korumak amacıyla işçi lehine asgari normları öngören emredici düzenlemeleri gerçekleştirmiş ve işbu düzenlemeler iş hukukunun bir unsuru haline gelmiştir.

İş hukuku sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı olup 18'inci yüzyılın ikinci yarısından sonra teknik alanlarda ortaya çıkan gelişmeler ve buluşlar ilk başta İngiltere ve daha sonrasında diğer Batı Avrupa ülkelerinde sanayileşme olgusunun ortaya çıkmasına ve seri fabrika üretiminin oluşmasına sebebiyet vermiştir.Sanayileşme ile birlikte ihtiyaç duyulan iş gücünün artması sebebiyle işçi sınıfı oluşmuştur.Devletler tarafından herhangi bir müdahale olmaması nedeniyle işverenler tarafından tek taraflı olarak çalışma koşulları belirlenmiştir.İşveren tarafından belirlenen bu koşullar nedeniyle ağır çalışma şartları,mesai saatlerinin uzunluğu,düşük ücretler gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.Oluşan bu sorunlara çözüm arayan hem İngiltere'de hemde batı ülkelerindeki devletler olumsuz koşulları düzeltmek için işçi lehine uygulanacak birtakım yasaları yürürlüğe koymuştur.Koyulan bu yasalar neticesinde çağdaş anlamda bir iş hukuku ve iş mevzuatı doğmuştur.

Sosyal güvenlik hukuku,toplumun gelirlerinin azalmasını,giderlerin artmasını engelleme amacı taşıyan,toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan,bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleyen özel hukuk kurallarını aşan bir takım kurallardan oluşan hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

Mutlu Hukuk Bürosu,iş ve sosyal güvenlik hukuku hakkında işçi ve işverenlere her konuda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşçi ve İşverenler için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca davalar;

  • Bir kısım iş davaları öncesinde dava şartı olan arabuluculuk sürecinin yönetilmesi,
  • Otuz veya daha fazla kişiden fazla işçi çalışan işyerleri hakkında açılan işe iade davaları
  • İş kazası veya meslek hastalığının, maluliyet oranlarının tespiti davaları ve bu davalar uyarınca açılan destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacaklar gibi tüm işçilik alacakları için açılan davalar
  • Asıl işveren ve alt (taşeron) işverene açılan sorumluluk davaları
  • İşçinin hatalı iş görmesinden doğan zararların giderilmesi için açılan tazminat davaları ve işçiye zararın rücu davaları
  • Mobbing (psikolojik baskı) sebebiyle açılan iş sözleşmesinin feshi davaları

İş ve Sosyal Güvelik Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön