Medeni Hukuk
Medeni Hukuk

Kişilerin birbiriyle olan ve ya belirli ölçülerde kişilerle devletin dolaylı ya da doğrudan özel ilişkilerinin kamu hukuku dışında kalan hukuk dalına medeni hukuk adı verilmektedir.Medeni hukuk,özel hukuk denilince akla gelmektedir.Temeli ise 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 2002 tarihli 4721 sayılı Medeni Hukuk’tur.Medeni Hukuk 5 dala ayrılmaktadır.Bunlar;

Aile Hukuku,

Eşya Hukuku,

Miras Hukuku,

Kişiler Hukuku,

Borçlar Hukuku olmak üzere 5 dala ayrılmaktadır.

Türk hukukunda bulunan medeni kanunun ile borçlar kanunu birbirinden ayrılması temelinde medeni kanun iktibas edilirken borçlar kanunu İsviçre’de henüz hazırlanmamış olmasıdır.

Özel hukukun temeli sayılan ve düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı olan medeni hukuk özel hukuk dalıdır.Ticari ilişkiler dışında kalan,kişiliğin elde edilmesinden sona ermesine kadar geçen süre içinde tüm özel ilişkileri içine alır.

Medeni hukukun temel ilkeleri şunlardır:

  • İyi niyet, Hakkın Kötüye Kullanılmaması ve Dürüstlük Kuralı ilkeleri,
  • Borçların genel kurallarının uygulanması,
  • Hâkimin takdir yetkisi,
  • İspat kuralları,

Medeni hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön