Miras Hukuku
Miras Hukuku

Mutlu Hukuk Bürosu,miras hukukunun bütün aşamalarına ilişkin olarak müvekkillerine gerek danışmanlık hizmeti gerekse dava takibi konusunda hizmet sağlamaktadır.Miras hukuku alanındaki hizmetlerimiz,miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların duruma en uygun hale getirilmesinin haricinde uyuşmazlık doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır.

Mutlu Hukuk Bürosu,miras hukuku alanında ortaya çıkan her türlü sorunu çözüme ulaştırmada çözüm odaklı ve profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.Mutlu Hukuk Bürosu’nun miras hukuku uzmanı avukatları başta Çanakkale Biga olmak üzere bütün illerde şirketlere ve bireylere miras hukuk ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mutlu Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık olarak sunduğumuz hizmet konuları; 
Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, 

Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
Vasiyetnamenin iptali davası açılması
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması

Miras taksimi sözleşmelerinin hazırlanması, 

Mirasın reddi davaları açılması, 
Muris muvazaa davalarının açılması, 
Mirastan feragat ve çıkarılma davalarının açılması, 
Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması, 
Tenkis davalarının açılması, 
Miras sebebiyle istihkak davaları açılması, 
Tereke davalarının açılması şeklinde sıralayabiliriz.

Miras hukuku ile alakalı avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön