İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk alanına verilen addır.İdarenin tüm işlem ve eylemlerinin hukuki denetime tabi tutulması ve hukuka uygun olması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur.İdare,hukuk devletinin gereği olarak,tesis ettiği idari işlemlerde ve tüm eylemlerinde kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.Uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari işlem ve eylemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

Mutlu Hukuk Bürosu, idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.İdare ve Vergi Hukuku kapsamına giren kurum ve özel kişilerin devlet ve devlet ile bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri imar,vergiler,idari ceza,düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri gibi pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında sonuca ilişkin çözümler üretmekteyiz.

Mutlu Hukuk Bürosu olarak İdari ve Vergi Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

Kamu ihale işlemleri

Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması

Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi

Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

İdari otoritelerce verilen ceza ve kararlara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması

Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu

Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi

Yanlış veya eksik gelir beyanları

Motorlu taşıtlar vergisi

İdare tarafından yapılan tarh işlemleri

Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

İdare ve Vergi Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacınız olması halinde Biga Mutlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluhukukburosu.com – Tüm Hakları Saklıdır – İzinsiz Kopyalanamaz Tasarım ve Kodlama : Hayrettin Ön